ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ

  • Светлана Владимировна Шекшуева ИвГУ
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитная политика, кредитный портфель, оценка риска, экономические вызовы

Аннотация

В данной статье актуализирована значимость разработки коммерческими банками кредитной политики с учетом современных экономических вызовов. Выделены внутренние и внешние условия, оказывающие влияние на оптимальность формирования и реализации коммерческими банками кредитной политики, с позиции соотношения доходов и рисков. Автором проведена оценка кредитной политики российских коммерческих банков на примере ряда банков, выбранных для рассмотрения. В результате исследования оценено качество кредитной политики рассматриваемых коммерческих банков, выделены проблемные аспекты и риски их деятельности. Автором статьи разработаны рекомендации по совершенствованию формирования и реализации кредитной политики для повышения эффективности деятельности коммерческих банков и обеспечения их финансовой устойчивости в современных условиях.

Литература

Andryushin S.A., Burlachkov V.K., Rubinshteyn A.A. Korporativnaya zadolzhennost' i kreditnaya

aktivnost' v usloviyakh novogo mekhanizma sanatsii rossiyskikh bankov // Aktual'nyye problemy ekonomiki i

prava. 2017. T. 11. №3 (43). S. 30 – 42.

Bibikova E.A., Simontseva S.V. Metodicheskiye podkhody k otsenke kachestva finansovoy politiki

kommercheskogo banka // Nauka i ekonomika. 2012. №4 (12). S. 18 – 23.

Bibikova E.A., Simontseva S.V. Finansovaya politika kommercheskogo banka: znacheniye, rol',

printsipy formirovaniya // Vestnik IGEU. 2011. Vyp. 5. S. 70 - 73.

Instruktsiya CB RF ot 28 iyunya 2017 goda №180-I «Ob obyazatel'nykh normativakh bankov». // SPS

«Konsul'tant Plyus».

Informaciya ob obyazatel'nyh normativah i drugih pokazatelyah deyatel'nosti kreditnoj organizacii AO

«Bank Finservis» po sostoyaniyu na 1 yanvarya 2018 g. [Elektronnyj resurs]. URL:

http://www.cbr.ru/credit/fm135.asp?when=20180101&regn=3388 (da-ta obrashcheniya 17.02.19).

Informaciya ob obyazatel'nyh normativah i drugih pokazatelyah deyatel'nosti kreditnoj organizacii KB

«LOKO-Bank» (AO) po sostoyaniyu na 1 yanvarya 2018 g. [Elektronnyj resurs]. URL:

http://www.cbr.ru/credit/fm135.asp?when=20180101&regn=2707 (data obrasheniya 17.02.19).

Informaciya ob obyazatel'nyh normativah i drugih pokazatelyah deyatel'nosti kreditnoj organizacii PAO

AKB «Avangard» po sostoyaniyu na 1 yanvarya 2018 g. [Elektronnyj resurs]. URL:

http://www.cbr.ru/credit/fm135.asp?when=20180101&regn=2879 (data obrasheniya 17.02.19).

Informaciya ob obyazatel'nyh normativah i drugih pokazatelyah deyatel'nosti kreditnoj organizacii PAO

«Rosgosstrah Bank» po sostoyaniyu na 1 yanvarya 2018 g. [Elektronnyj resurs]. URL:

http://www.cbr.ru/credit/fm135.asp?when=20180101&regn=3073 (data obrasheniya 17.02.19).

Informaciya ob obyazatel'nyh normativah i drugih pokazatelyah deyatel'nosti kreditnoj organizacii PAO

«Sberbank Rossii» po sostoyaniyu na 1 yanvarya 2018 g. [Elektronnyj resurs]. URL:

http://www.cbr.ru/credit/fm135.asp?when=20180101&regn=1481 (data obrasheniya 17.02.19).

Gilyarovskaya L.T., Panevina S.N. Kompleksnyy analiz finansovo-ekonomicheskikh rezul'tatov

deyatel'nosti banka i yego filialov. SPb.: Piter, 2003.

Global'nyy krizis i upravleniye riskami bankovskoy deyatel'nosti: monografiya / Amosova N.A.,

Bel'kov M.A., Kuranov M.S., Pasechnik Ye.V., Simontseva S.V. / Pod nauchn. red. d-ra ekon. nauk N.A.

Amosovoy. Ivan. gos. un-t. - Ivanovo: PresSto, 2011.

Maslenchenkov U.S. Finansovyy menedzhment banka: ucheb. posobiye dlya vuzov. – M.: UNITIDANA, 2003.

Oborotnaya vedomost' po schetam buhgalterskogo ucheta kreditnoj organizacii AO «Bank Finservis»

po sostoyaniyu na 1 yanvarya 2018 g. [Elektronnyj resurs]. URL:

http://www.cbr.ru/credit/101.asp?regnum=3388&when=0&dt=20180101 (data obrasheniya 17.02.19).

Oborotnaya vedomost' po schetam buhgalterskogo ucheta kreditnoj organizacii KB «LOKO-Bank»

(AO) po sostoyaniyu na 1 yanvarya 2018 g. [Elektronnyj resurs]. URL:

http://www.cbr.ru/credit/101.asp?regnum=1481&when=0&dt=20180101 (data obrasheniya 17.02.19).

Oborotnaya vedomost' po schetam buhgalterskogo ucheta kreditnoj organizacii PAO AKB

«Avangard» po sostoyaniyu na 1 yanvarya 2018 g. [Elektronnyj resurs]. URL:

http://www.cbr.ru/credit/101.asp?regnum=2879&when=0&dt=20180101 (data obrashcheniya 17.02.19).

Oborotnaya vedomost' po schetam buhgalterskogo ucheta kreditnoj organizacii PAO «Rosgosstrah

Bank» po sostoyaniyu na 1 yanvarya 2018 g. [Elektronnyj resurs]. URL:

http://www.cbr.ru/credit/101.asp?regnum=3073&when=0&dt=20180101 (data obrasheniya 17.02.19).

Oborotnaya vedomost' po schetam buhgalterskogo ucheta kreditnoj organizacii PAO «Sberbank

Rossii» po sostoyaniyu na 1 yanvarya 2018 g. [Elektronnyj resurs]. URL:

http://www.cbr.ru/credit/101.asp?regnum=2707&when=0&dt=20180101 (data obrasheniya 17.02.19).

Simontseva S.V. Sostav i sodyerzhaniye osnovnyh elementov kommercheskogo banka // Sovremennye

naukoemkie tekhnologii. Regional'noe prilozhenie. 2011. №4 (28). S. 73-80.

Опубликован
2019-08-06
Как цитировать
Шекшуева, С. (2019). ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ. Современные наукоёмкие технологии. Региональное приложение, 58(2), 130-138. извлечено от http://snt-isuct.ru/article/view/1507
Раздел
Экономические науки